ГЗБ-ЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021

2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хот хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын 2020 оны А/40 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу “Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем”-ээр боловсруулсан.
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 3/05 дугаар тогтоолоор 2021 онд газрын нэгдмэл сангийн бүх ангилалын дагуу эзэмшүүлж, өмчлүүлж, ашиглуулах болон бусад үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар батлагдсан. Үүнд:
1 дүгээр хавсралтаар Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр өмчлүүлэх 62,09  га-г
 2 дугаар хавсралтаар Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байгаа газрыг өмчлөх газар 17,1 га-г
3 дугаар хавсралтаар Гэр, орон сууцны хашааны зориулалтаар эзэмшүүлэх газар 33,54 га-г
4 дүгээр хавсралтаар Иргэн аж ахуй, нэгж байгууллагад дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх 37,4  га-г
5 дугаар хавсралтаар Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээнд олгох газар 13,78 га-г
6 дугаар хавсралтаар Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлж, зүлэгжүүлэх талбай 7,12 га-г
7 дугаар хавсралтаар Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар олгох газар 12,21 га-г
8 дугаар хавсралтаар Төмс, хүнсний ногоо тариалах зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын төлөвлөлт 479,18 га-г
9 дүгээр хавсралтаар Өвөлжөө,хаваржааны доорх газрыг эзэмшүүлэх 47,89 га -г
10 дугаар хавсралтаар Тэжээлийн ургамал тариалах зориулалтаар эзэмшүүлэх  3307,33 га-г
11 дүгээр хавсралтаар Эзэмшүүлэх, хаших хадлан 132,5 га-г
12 дугаар хавсралтаар Ойжуулалт, нөхөн сэргээлт хийх газрын төлөвлөлт 14 га-г
13 дүгээр хавсралтаар Шинээр худаг гаргах шаардлагатай газрын төлөвлөлтийг
14 дугаар хавсралтаар Шинээр тавих, өргөтгөх усны барилга байгууламж, ус дамжуулах хоолойн төлөвлөлт 7750 га газар тус тус батлагдлаа.
 
          Иргэн та дээрх төлөвлөгөөний байршлыг www.egazar.gov.mn хаягаар орж сонирхоно уу.
 Татах авах бол энд  дар
  • ХОЛБОО БАРИХ

  Монгол Улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум, Магсаржав баг, Ш.Эрэнцэнгийн -1-102, Аргаль уриа кино театрын баруун талд Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулатын газрын байр
  Албан утас: +976-70434019, +976-70434018, +976-70434017
  Цахим шуудан: khovd@gazar.gov.mn

 • Flicker Gallery

   https://www.flickr.com/gp/khovdgazarmn/53DK
 • ФЭЙСБҮҮК ПЭЙЖ