Үйл ажиллагаа

“NLM” Норвегийн тусламжийн байгууллага шинэ цэцэрлэгт хүрээлэн барина,

“HЛM” Норвегийн тусламжийн байгууллагаас Жаргалант сумын Жаргалан баг Орчлон 1 дүгээр гудамжны 107 тоот 3174 метр квадрат газарт өвлийн улиралд хоккейн талбай, зуны улиралд хөл бөмбөгийн талбай, элсний волейбол, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөдөлгө

21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалтын албаны дарга нарын "Удирдах ажилтны зөвлөгөө

21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалтын албаны дарга нарын "Удирдах ажилтны зөвлөгөөн

Аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах газрын санал авч байна.

Аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах газрын саналыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 05 хүртэл авч байна. Таны өгсөн саналыг судалж Хот хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хууль тогтоомжтой уялдуулан ИТХ-аар хэлэлцүүлнэ.

Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 12 сарын 03-ны өдрийн 10 дугаар хуралдааны 10/08 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан Жаргалант сумын Баатархайрхан баг, Шинэ суурьшлын бүсэд 9 байршилд “Хаус хорооллын зориулалт”-аар 9 га газа

Стандарттай ховд аймаг” хөтөлбөрт нэгдлээ

“Стандарттай ховд аймаг” хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн үйлчилгээнийхээ чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор MNS ISO 9001:2016 стандартыг нэвтрүүлэхээр Менежмент ба ур чадварын хүрээлэн” ТББ-тай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа


 • ХОЛБОО БАРИХ

  Монгол Улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум, Магсаржав баг, Ш.Эрэнцэнгийн -1-102, Аргаль уриа кино театрын баруун талд Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулатын газрын байр
  Албан утас: +976-70434019, +976-70434018, +976-70434017
  Цахим шуудан: khovd@gazar.gov.mn

 • Flicker Gallery

   https://www.flickr.com/gp/khovdgazarmn/53DK
 • ФЭЙСБҮҮК ПЭЙЖ