Эрхэм зорилго

Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд барилга хот байгуулалтын болон газрын талаар төрөөс баримтлах бодлого газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх аймгийн эдийн засаг нийгмийн зорилтыг  хот байгуулалт, төлөвлөлтийн бодлоготой уялдуулан хотын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах газрын кадастр эрхлэх мэдээллийн сан байгуулж иргэдэд мэдээллээр үйлчилэхэд оршино. • ХОЛБОО БАРИХ

  Монгол Улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум, Магсаржав баг, Ш.Эрэнцэнгийн -1-102, Аргаль уриа кино театрын баруун талд Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулатын газрын байр
  Албан утас: +976-70434019, +976-70434018, +976-70434017
  Цахим шуудан: khovd@gazar.gov.mn

 • Flicker Gallery

   https://www.flickr.com/gp/khovdgazarmn/53DK
 • ФЭЙСБҮҮК ПЭЙЖ