Манхан

 
2020.02.18                                                                                                       Төгрөг гол
            Ховд аймгийн Манхан сумын Засаг даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/21 тоот захирамжийн дагуу тус сумын Төгрөг гол баг, Тахилт  багийн нутаг дэвсгэрт дор дурьдсан байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нээлттэй дуудлага худалдааг зохион байгуулахаар зарлаж байна.
1. Дуудлага худалдааны хэлбэр: Цахим хэлбэрээр Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”-ын дагуу дараах байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нээлттэй дуудлага худалдаа явагдана.
2. Дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэхээр зарласан газрын байршил, хэмжээ, анхны үнэ
Газрын байршил Газрын байршлын координат
 
Газар эзэмших зориулалт Код Газар талбайн хэмжээ /м2/ Газар эзэмших хугацаа Дуудлага худалдааны анхны үнэ
1 Төгрөг гол багийн төвд 52251.99 441616.11, 5252261.128 441616.21, 5252260.627 441633.960, 5252252.027 441633.724 Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх 2111 200 15 160000
2 Төгрөг гол багийн төвд 5252217.421 441592.547 5252189.534 441581.486 5252197.102 441562.973 5252224.916 441574.217 Намын байр 2108 600 15 480000
3 Тахилт баг: Баазын орчимд 5245859.9297 421708.007 5245956.6156 421733.5381 5245929.8329 421829.8848 5245832.6919 421805.9706 Аялал жуучлал 2503 10000 15 8000000
4 Төгрөг гол баг : Спорт цогцолборын зүүн талд 5251768.597 441440.913 5251780.763 441414.829 5251824.083 441467.001 5251835.106 441438.789 Орон сууц барих 2202 1800 15 1440000
 
3. Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг бүртгэх хугацаа: Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг  2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас  эхлэн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн 08 цаг 30 минут хүртэл цахимаар www.mle.mn хаягаар бүртгэнэ. /   Жич: Улаанбаатарын цагаар /
4. Дуудлага худалдааны үнийн санал авах хугацаа: Цахимаар www.mle.mn хаягаар 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад эхлэн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн 17 цаг 00 минутанд дуусана. /   Жич: Улаанбаатарын цагаар /
5. Дэнчингийн хэмжээ: Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байна.
6. Дуудлага худалдаанд ялагчийг тодруулах журам:  Дуудлага худалдаанд хамгийн өндөр үнийн санал ирүүлсэн оролцогч ялагч болох бөгөөд ялагч нь дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хугацаанд нь ирүүлж, дэнчин болон улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлсөн, өөрийн санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадварын тухай мэдээллээ үнэн зөв гаргасан, дуудлага худалдааны дэг журмыг зөрчөөгүй байна.
 1. Дуудлага худалдаанд оролцогч дараах материалыг бүрдүүлнэ:
 2. Иргэний үнэмлэх, эсхүл  түүнтэй адилтгах бичиг баримт,  улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт  /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү /                        / Манхан Төрийн сан  100160755402 /
 4. Өөрийн санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадварыг үнэн зөв тодорхойлсон банкны тодорхойлолт
 5.  Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл
 6.  Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг  төлөөлж, оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуй нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл 
Жич: 1. Цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд дуудлага худалдааны зард заасан хугацаанд дээрх материалыг бүрдүүлж, www.mle.mn цахим хуудсанд хандан хүсэлтээ гаргана.
2. Хүсэлтийг хүлээн авч, дуудлага худалдааны оролцогч болсныг цахим дуудлага худалдаа явуулах тусгай програм хангамжид нэвтрэх нэр, нууц үгээр баталгаажуулж оролцогчид мэдэгдэнэ.

Холбоо барих утас: 99201484, 95979860
 МАНХАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР • ХОЛБОО БАРИХ

  Монгол Улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум, Магсаржав баг, Ш.Эрэнцэнгийн -1-102, Аргаль уриа кино театрын баруун талд Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулатын газрын байр
  Албан утас: +976-70434019, +976-70434018, +976-70434017
  Цахим шуудан: khovd@gazar.gov.mn

 • Flicker Gallery

   https://www.flickr.com/gp/khovdgazarmn/53DK
 • ФЭЙСБҮҮК ПЭЙЖ