Зэрэг

2020 оны 1 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан

Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг аргачлалын дагуу боловсруулан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 14/07 дугаар тогтоолоор 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэн батлуулж ажилласан. Үүнд 1


 • ХОЛБОО БАРИХ

  Монгол Улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум, Магсаржав баг, Ш.Эрэнцэнгийн -1-102, Аргаль уриа кино театрын баруун талд Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулатын газрын байр
  Албан утас: +976-70434019, +976-70434018, +976-70434017
  Цахим шуудан: khovd@gazar.gov.mn

 • Flicker Gallery

   https://www.flickr.com/gp/khovdgazarmn/53DK
 • ФЭЙСБҮҮК ПЭЙЖ